Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího Simona Cardová., se sídlem Dolní Libchavy 297, 56116 Libchavy, IČ:17408334, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem v Ústí nad Orlicí, ZIV/703/2022/Re/1005160/7.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího se bere za souhlas.

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název zboží, cena, množství, katalogové číslo, datum prodeje).

  1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání / převzetí zásilky od přepravce zkontroloval stav zásilky (poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.

Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci.

  1. POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

V případě, že zboží reklamujete, pošlete fakturu + reklamační formulář spolu se zbožím na adresu: Simona Cardová, Dolní Libchavy 297, 56116 Libchavy

  1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní od převzetí zboží. V případě, že reklamace bude oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, zejména poštovného, které je akceptováno ve výší 60 Kč, tedy ve výši zpětné zásilky, kterou může kupující využít přes prodávajícího. Částka bude vrácena na Vámi uvedený účet.

Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží za nové v rámci reklamace pokračuje původní záruční doba (tzn. ze záruční doby se odečítá pouze doba, po kterou nemůže zákazník zboží používat). V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.   

Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.